Çin ve AB, Çevre ve İklim İşbirliği Raporunu Yayımladı

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) — Düşünce kuruluşları tarafından hazırlanan “Çin ve AB’nin Çevre ve İklim İşbirliği: İlerleme ve Fırsatlar” başlıklı rapor küresel olarak yayımlandı.

Rapor, Cuma günü Xi Jinping’in Ekolojik Medeniyet Düşüncesi Araştırma Merkezi, Ulusal Enerji Koruma Merkezi, Xinhua Enstitüsü ve Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Bilim ve Kalkınma Enstitüleri tarafından ortaklaşa yayımlandı.

Rapor, giriş, Dünya üzerinde tüm yaşamları kapsayan bir topluluk inşa etmeye yönelik ikili ortak çabalar, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik derinleştirilmiş ikili işbirliği, eko-çevre konusundaki ikili işbirliğinde somut ilerlemeler ve çevre ve iklime ilişkin ikili işbirliğinin uzun vadeli istikrarlı gelişimi şeklinde beş bölümden oluşuyor.

Raporda ekoloji ve çevreye ilişkin zorluklar karşısında dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi Çin ve en büyük gelişmiş ülkeler birliği Avrupa Birliği’nin (AB), sorumluluklarını üstlenmesi, çevre ve iklim konusunda işbirliği yürütmesi ve Dünya’nın sürdürebilir kalkınmasını sürdürmek üzere birlikte çalışması gerektiği dile getirildi.

Çin-AB işbirliğinin karakteristik renginin yeşil olduğunu kaydeden rapora göre bu işbirliği, sadece ikili kapsamlı stratejik ortaklığı zenginleştirip geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çevresel yönetişim ve iki tarafın ticaret ve yatırımını doğrudan ileriye taşıyarak tüm dünyaya fayda sağlıyor.

Raporda gelecekte iki tarafın daha derinlemesine ve pragmatik işbirliğini teşvik için birlikte çalışması, üst düzey diyalog ve işbirliği mekanizmaları yoluyla birbirlerinin çevre ve iklim politikaları arasında tam uyuşma sağlaması, uzun soluklu işbirliği çerçevesi kurması ve küresel çevresel yönetişim ve iklim eylemini desteklemesi gerektiği belirtildi.

Raporda ayrıca ikili yeşil ortaklığın daha fazla güçlendirilmesi ve Dünya üzerinde tüm yaşamları kapsayan bir topluluğun ortaklaşa inşa edilmesi ve daha temiz ve daha güzel bir dünyanın desteklenmesine katkıda bulunulması çağrısı da yapıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir